Over ons
De Lourdesgroep Heiloo is in 1977 gestart door de familie Min uit Heiloo. In 2004 is de Lourdesgroep een officiƫle stichting geworden, waaraan het ANBI keurmerk is toegekend.
RSIN nr. 8143.32.377
Inschrijving KvK: 37110878

Het bestuur
Kees Bosboom, voorzitter
Cees Hink, penningmeester
Irma van Loon, secretaris
Liesbeth van Zelst - Oud, algemeen bestuurslid

Het beloningsbeleid: onbezoldigd

Vaste groep vrijwilligers:
Irma van Loon, hotelleidster
Jan IJpelaan
Ed Burgmeijer
Liesbeth van Zelst - Oud
Lia Bleeker

Naast bovengenoemde vrijwilligers gaat er jaarlijks een wisselende groep vrijwilligers mee op reis, dit is mede afhankelijk van het aantal pelgrims wat meegaat.

De doelstelling van de stichting Lourdesgroep Heiloo:
- het organiseren van bedevaarten naar Lourdes
- het financieel ondersteunen van de pelgrims
- het selecteren en informeren van de pelgrims
- het begeleiden van de pelgrims gedurende de bedevaart; en
- de nazorg van de bedevaart,
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De werkzaamheden zijn specifiek gericht op de geloofsgemeenschap van Heiloo en omgeving.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
het organiseren van een jaarlijkse Lourdesreis en eventueel financieel ondersteunen van de pelgrims.