Verslag Lourdes 17 t/m 23 augustus 2019

Op weg naar Maria en Bernadette ‚Äėin kwetsbaarheid en kracht.‚Äô

Op 17 augustus vertrok de bus om 5.00 uur onder de (reis)leiding van Loes van Noort en met assistentie van Irma van Loon, samen met 22 pelgrims vanaf de Willibrorduskerk uit Heiloo naar Tourcoing. Uitgezwaaid door familie en bekenden en door onze penningmeester Cees Hink. In Tourcoing, Noord-Frankrijk, stond de TGV al op ons te wachten. Deze vertrok om 10.30 uur.
Na een gezellige treinreis en voorzien van een heerlijk lunchpakket arriveerden we om ongeveer 18.30 in Lourdes. De transferbussen stonden daar al klaar om ons naar hotel America te brengen. Lourdes is met 400 hotels de op een na grootste hotelstad van Frankrijk.
Na Mekka de grootste bedevaartplaats van de wereld met 5 tot 6 miljoen mensen per jaar.
In hotel America werden wij al verwacht met het diner, welke met smaak verorberd werd.
Na het verdelen van de kamers ging bijna iedereen op rust. Een enkeling had nog de energie om nog een bezoekje te brengen aan de grot.

Zondag 18 augustus:
De ochtend werd besteed aan het begroeten van Maria op een plekje aan de overkant van de Gave, op de plaats waar Bernadette op 16 juli 1858 de laatste verschijning van Maria heeft gehad. Daarna een rondleiding over het Heiligdom, er werd verteld over: de aanbiddingkapel, het beeld van de H. Margaretha, de baden, de grot, de drie kerken: de Rozenkransbasiliek, de crypte, en de bovenste kerk Maria onbevlekte ontvangenis, het beeld van de gekroonde maagd, het accueil. Daarna tijd voor heerlijke cappuccino.

Na de warme lunch vertrokken wij om 14.00 uur voor de stadswandeling: Het kerkhof, waar de ouders van Bernadette begraven zijn; het beeldenmuseum oftewel de stenen hemel en de beeldenfabriek, het cachot, de parochiekerk waar de doopvont staat waarin Bernadette gedoopt is en de crypte waar pastoor Peyramale begraven is. Het cachot, was de ruimte waar Bernadette woonde tijdens de verschijningen. Het was de voormalige gevangenis, die in zo'n slechte staat was om als zodanig te functioneren.
Daarna was het tijd voor een heerlijk ijsje, cappuccino of een frisje.
Daarna op ons gemak naar de Bernadettekerk voor de openingsviering tezamen met de pelgrims die met het vliegtuig en de bus zijn gekomen. In totaal zijn we met 400 pelgrims.
Het was een inspirerende viering, waarin 2 van onze pelgrims de voorbede mochten bidden.
Het diner smaakte weer geweldig na zo'n drukke dag.
's-Avonds ging een ieder nog op eigen gelegenheid naar het Heiligdom om de lichtprocessie te zien, de grot te bezoeken en een kaarsje op te steken. Om 22.30 kwamen we weer terug in het hotel om af te sluiten met een drankje.

Maandag 19 augustus:
Na een gezamenlijk ontbijt vertrokken we met een bus naar het Cité Secours. Dit park ligt boven Lourdes en is door Mgr. Rhodain gesticht in 1955 in navolging van het verzoek van Bernadette. Na de erkenning van de verschijningen kwamen duizenden mensen van heinde en ver naar Lourdes, zij logeerden in pensions of hotels. Zij realiseerde zich dat arme mensen zich dit niet konden veroorloven, daarom liet zij op het Heiligdom een houten barak plaatsen voor deze behoeftige mensen.

Mgr. Rhodain heeft een verblijf mogelijk gemaakt op het Cité, een prachtig park, dat gerund wordt door vrijwilligers. De schaapskooi uit Bartres is hier nagebouwd, hierin bevindt zich de kapel.
Pelgrims worden hier door de Caritas naar toegestuurd. Ook mensen die in de hotels niet welkom zijn, zoals drank- of drugsverslaafden. Het complex ziet er prachtig en schoon uit. Er heerst een heerlijke rust. De moeite waard om er een kijkje te nemen. Dat hebben wij dan ook gedaan. In een kapelletje hebben wij onze eigen gebedsviering gehouden o.l.v. onze pastor Bill van Schie. In deze viering hebben we ook gebeden voor onze persoonlijke intenties. Tot slot heeft een van onze pelgrims de ziekenzalving mogen ontvangen. Al met al dus een ontroerende viering.
Na een heerlijke lunch en een si√ęsta vertrokken wij naar De Pius X basiliek, de ondergrondse kerk, waar 20.000 tot 25.000 mensen in kunnen. Hier kun je de prachtige gemmail glaswerken bewonderen. Alle verschijningen zijn hier in gemmail-glas afgebeeld, ook de kruiswegstaties.
Het plan was om hier de Kruisweg te bidden, maar helaas begon men orgel te spelen, omdat er een half uur later een viering begon. We konden hier niet boven uit.
Dan maar naar de Rozenkransbasiliek om de prachtige moza√Įeken van de geheimen van de rozenkrans te bewonderen. Maar helaas, ook daar zou een kwartier later een viering plaatsvinden.

Loes is vervolgens met de goed lopende mensen via de trappen naar de crypte ( de kapel waar Maria om gevraagd had) en de daarbovenop gebouwde kerk, de Maria Onbevlekte Ontvangenis-kerk gegaan om deze te bezichtigen. De overige pelgrims zijn lekker alvast aan de heerlijke cappuccino (met echte slagroom) gegaan.
's-Avonds één van de hoogtepunten van deze week: de gezamenlijke lichtprocessie, zeer indrukwekkend. Het was deze avond ontzettend druk. Hannie, een van onze pelgrims heeft op de trappen van de Rozenkransbasiliek voorgebeden en Jan heeft ons vaandel van Heiloo meegedragen.

Dinsdag 20 augustus:
Alweer een hoogtepunt van onze bedevaart: de viering bij de grot voor de Nederlandse pelgrims. Wij zijn daar goed gezegend, alle zegen kwam van boven. De rolstoelpelgrims werden goed ingepakt in onze rolstoelregencapes.
Jammer genoeg moest de groepsfoto worden geannuleerd. Na afloop snel naar het hotel voor een verschoning en lekkere warme koffie. Uitgenodigd in de kelder voor de koffie en het bidden van de Kruisweg, met in ons midden de Paaskaars, die Puck had meegebracht. Een bijzonder gebeuren.
Na de lunch en een uurtje rust zijn wij naar het Bernadettemuseum gegaan. Hier worden de verschijningen uitgebeeld in vitrines. Krantenartikelen over de verschijning zijn er te lezen. Een maquette is er te zien over Lourdes in die tijd. Vervolgens zijn we nog naar de molen van Boly geweest, de gelukkige molen, waar Bernadette de eerste tien jaar van haar leven zorgeloos heeft doorgebracht.
Om 16.45 uur hebben we ons weer verzameld om deel te nemen aan de sacramentsprocessie.
Na het diner was een ieder weer vrij om te gaan of staan waar men wilde.

Woensdag 21 augustus:
We hebben een jarige in ons midden: onze vrijwilliger Bwee. Uiteraard hebben we haar toegezongen en haar versierd met een roos en een blauw-witte slinger. Tijdens de lunch trakteerde Bwee ons op een waaier afkomstig uit Bali, heel bijzonder. En tijdens het diner kwam de bedevaartleiding haar nog eens in het zonnetje zetten.

De internationale Hoogmis vindt plaats om 9.30 uur in de ondergrondse Pius X. De ervaring heeft geleerd dat je al vroeg naar de kerk moet vertrekken om nog een goede zitplaats te hebben, dus vertrokken wij om 8.15 uur vanuit het hotel.
Bill en Hannie nog eerder, want zij wilden meezingen in het internationale koor. Daarvoor moesten zij zich al om 8.15 uur melden. Voor hen was dit een hele belevenis. Ook overigens voor ons, want de cantores en het koor zongen prachtig. Jan vertegenwoordigde onze groep Heiloo met het vaandel in de processie. Ook de mis was goed te volgen op videoschermen.
Na afloop koffie drinken bij ons terras aan het water, waar Irma 22 plaatsen voor de groep had gereserveerd. Heerlijke cappucino.

Na de lunch en si√ęsta zijn we weer naar de Heiligdommen vertrokken om gezamenlijk een kaars op te steken. Nadat we ieder een kaars gekocht hadden, zijn we in een kring op de weide gaan zitten en een ieder heeft verteld voor wie of waarom hij of zij een kaars opstak, daarna zijn we naar de kaarsenbakken gegaan en hebben hem opgestoken.
De paaskaars, die Puck van de geloofsgemeenschap van de GGZ heeft gekregen als trouwe kerkganger en begeleider van haar overleden zus Ali, hebben we daarna gezamenlijk neergezet in de kaarsenbak tegenover de grot.
Daarna is er nog een groep naar de marmeren kruisweg gelopen om deze bijzondere beeldhouwwerken van Maria de Faykod te bewonderen.
Om16.15 uur was het tijd voor de dienst van de handoplegging in de Bernadettekerk, een viering waarin een ieder wordt gesterkt.
Na een heerlijk diner ging een ieder weer zijn gang. Deze avond stond in het teken van de zigeunerbedevaart, heel speciaal met eigen muziek onder begeleiding van gitaar en viool.

Donderdag 22 augustus:
Voor de vroege vogels wordt de grote Kruisweg gelopen onder leiding van de hoofdaalmoezenier Eric van Teijlingen. Om 6.30 uur moest men zich daar melden, 6 stoere pelgrims van onze groep hebben hieraan deelgenomen. Het bleek de moeite waard, een eigentijdse kruisweg, die elke pelgrim raakte. Tot slot werd er gedanst en gezongen, heel bijzonder!
Vandaag is de dag van de excursies. Wij boften, want in ons hotel was er nog een groep van de VNB, die met de bus gekomen was. Zij gingen naar de druipsteengrotten van Bétheram en wij mochten met hen mee. Daar waren 2 routes, een voor de rolstoelen en mensen die slecht ter been waren en de andere ging tot 80 meter onder de grond via trappen, daarna 100 meter met een bootje en 900 meter met een treintje. Erg bijzonder. Vervolgens bezochten we ook nog het Heiligdom van Bétheram. Hier heeft Bernadette, nog voor de verschijningen haar rozenkrans gekocht.
Na de lunch zijn we met 12 pelgrims naar de Pic du Jer geweest. Vanuit Lourdes zie je het blauwe kruis 's-avonds branden. Met de stadsbus reden we naar de tandradbaan, die ons naar de top bracht. Vandaar hadden we een prachtig uitzicht over Lourdes. Er was een heerlijk terras en van daaruit kon je in 20 minuten naar de top lopen, naar het kruis.
De overige 10 pelgrims zijn nog heerlijk naar de grot geweest en hebben nog een kaarsje opgestoken, koffie gedronken en misschien nog een laatste souveniertje gekocht.
Na het diner,wat werd afgesloten met een feestelijke coupe-sibirienne zijn we nog één keer naar het Heilgdom vertrokken voor de zendingsviering in de St. Jozef-kapel, ook deze is ondergronds.
Sommigen van ons zijn nog even afscheid gaan nemen bij de grot, maar de meesten zijn naar het hotel gegaan voor een laatste drankje. want de volgende dag moesten we vroeg op.


Vrijdag 23 augustus:
's-Morgens vroeg op, want de koffers moesten om 7 uur in de hal staan. Voor de laatste keer nog een keer lekker samen ontbijten. De bus kwam om 8 uur voorrijden en uitgezwaaid door de eigenaresse van het hotel vertrokken we naar het station, waar de TGV weer klaar stond.
Na een voorspoedige treinreis naar Tourcoing verder met de bus naar Heiloo. Daar aangekomen hartelijk welkom geheten door familie en vrienden.Afscheid genomen van alle blijde mensen na een geslaagde Lourdesreis.
Dank aan Loes, onze hotelleidster; Bill, onze pastor; de vrijwilligers en aan een ieder die er aan heeft bijgedragen om deze reis te doen slagen.

Irma van Loon