Puck Witte bedankt Lourdesgroep Heiloo
"Doe de groeten aan de hele meute"

Mijn lieve bijzondere zus Ali Witte is op 13 maart jl. in de vroege ochtend overleden.
Sinds halverwege de 80-er jaren van de vorige eeuw woonde Ali in de langdurige GGZ-verblijfszorg op wat nu heet "Landgoed Willibrord"

In 1964 ging Ali, samen met mijn ouders, voor het eerst naar Lourdes en sinds die tijd koesterde Ali een diep verlangen om nogmaals naar Maria in Lourdes te mogen gaan. Door de drukte van haar jonge gezin en later door haar opname in de GGZ-verblijfszorg was dat een geenszins eenvoudig te vervullen wens.

Na intensief overleg en een hele goede voorbereiding door Irma van Loon konden Ali en ik in 2006 voor het eerst mee met de Lourdesgroep Heiloo. Wat was dat geweldig.
Deze reis werd het begin van een periode waarin Ali leerde haar niet-te-dragen verdriet om het verlies van haar gezin een plekje te geven.

Ali en ik mochten uiteindelijk 6 keer meegaan op pelgrimstocht naar Lourdes, de laatste keer in 2017 met het 40-jarige jubileum.

Deze reizen hebben Ali bijzonder goed gedaan. Daarom wil ik langs deze weg alle vrijwilligers van de Lourdesgroep Heiloo bijzonder danken dat zij deze reizen mogelijk maakten voor Ali.
Ali heeft mij gevraagd  "Doe de groeten aan de hele meute". Naast Irma van Loon, wil ik enkele namen in het bijzonder noemen: Bas Rentmeester, Harry Schumacher, Loes van Noort, Jaap en Bertha Min, Lia Bleeker, Ina Hoogeboom-Wassenaar, Jan en Anneke IJpelaan, Piet en Gerda Mulder, Siem en Fien Pronk en vele anderen.
Er zijn gewoon teveel namen om allemaal apart te noemen. Hannie Wessels-Bakker, voormalig koster van de Willibrorduskapel en trouw deelnemer en pleitbezorger van de Lourdesgroep Heiloo, mag in dit rijtje echter niet ontbreken.

Ik wens de Lourdesgroep Heiloo toe dat zij hun prachtige werk nog vele jaren kunnen voortzetten. De reizen brengen veel troost en goeds.

Puck Witte